CROESO

F R I D A Y | S A T U R D A Y | S U N D A Y | 10-4pm
Browse Our Shop

Lle Art is a space for creativity to flourish. Whether you're looking to purchase our art and prints, join a class or pay us a visit, we have something for everyone.

Mae Lle Art Carys Bryn yn ofod i greadigrwydd ffynnu. Os ydych yn bwriadu prynu ein celf a'n printiau, ymuno â dosbarth neu ddod am dro, mae gennym rywbeth at ddant pawb.

Upcoming Workshops

Our workshops and events offer a welcoming and supportive environment for artists and beginners.
View Upcoming Workshops

Our Guest Artists

Meet the talented artists at Lle Art Carys Bryn. Find out more about their work and how to connect with them.
Explore Our Artists

Latest News

Find out more about everything happening at Lle Art Carys Bryn
Rha' bach - Mini Summer

Cawsom ddigwyddiad bach hamddenol ar ddechra'r haf gyda amryw o stondinau lleol!Roedd yn lyfli gweld pawb a chael 'warm up' bach at y steddfod…!Mi ddoth Elin Gryffudd draw i dynnu […]

Read More
Penwythnos Agoriadol / Opening Weekend 26/11/2022

…Lle i ddechra?!! Am benwythnos i’w gofio ar holl waith caled wedi dod at ei gilydd! Does na’m byd fel deadline nagoes!?Hoffem ddiolch o waelod calon i pob un ddoth […]

Read More
Penwythnos AMDANAT Weekend 4/3/2023

Roedd hi'n hyfryd cael croesawy y siop ddillad newydd o'r Bala yma dros y penwythnos i cynnal ein 'pop up' cyntaf! 'Amdanat' yw menter newydd Megan Llyn, a dani'n hynod […]

Read More